Mar. 31st, 2012

Следы

Mar. 31st, 2012 01:01 pm
ptica_gamayun: (Бокал вина)


Да-с... вот следы на руках я готова разглядывать бесконечно. В отличие от следов на заднице.

Profile

ptica_gamayun: (Default)
ptica_gamayun

August 2013

S M T W T F S
    123
45678 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 06:49 am
Powered by Dreamwidth Studios